Alapítvány

Tudnivalók iskolánk alapítványáról

Az alapítvány neve és adatai

Pécsi Oktatási Központ - Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány

H - 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1
Tel.: (72) 514-190
Fax: (72) 514-194

Adószám:                     18302314-1-02
Cégbejegyzés száma:    20918/1993.09.27
Számlaszám:                Budapest Bank RT.: 10102440 - 11369408 – 00000002

e-mail: pok.bzf@gmail.com
honlap: http://www.pok-bzf.pe.hu
kapcsolattartó: dr. Dávid Gabriella, alapítvány titkára

 

Az alapítvány jogállása

közhasznú szervezet

 

Az alapítvány célja

A Pécs, Tiborc u. 28/1 szám alatt működő, a lakosság minden rétege számára nyitott oktatási intézményben folyó 12 osztályos német-magyar tannyelvű iskolai és szakmai képzés támogatása.

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26 szakasz c.) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:

 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális örökség megóvása
 • a magyarországi nemzeti, és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az alapítvány feladata

 1. A gimnázium és szakképzési ágazat kiépítéséhez és működtetéséhez pénzügyi eszközök előteremtése.
 2. Az oktatási központban folyó tanulmányi munka pénzügyi támogatása.
 3. Az intézmény munkájának tartalmi és módszertani felügyelete.
 4. Az intézmény cserekapcsolatainak pénzügyi támogatása.
 5. A magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv és irodalom tantárgyakban kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása.
 6. Pályázatok kiírása és díjazása.
 7. Az intézmény vezetője és az Iskolaszék javaslatára pedagógusok jutalmazása, célfeladatokra ösztöndíj megítélése.
 8. Hagyományápolás támogatása.
 9. Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szervezetekkel a színvonalas feladat megoldása érdekében.

Az alapítvány nyitott valamennyi magyar és külföldi állampolgár, közösség, illetve jogi személy számára, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, és azt támogatja.

Az alapítvány politikai célokat nem támogat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, képviselőket nem állít és nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat.

 

A Kuratórium tagjai

Elnök: dr. Frei János

Tagok:

Amrein István
Bánáti Péter
Büki Adél
dr. Horváth Ágnes

Az alapítvány titkára: dr. Dávid Gabriella

 

Támogatás

Alapítványunkat céljai eléréséhez többféle módon támogathatja, amit minden formájában örömmel és köszönettel fogadunk.
A támogatások felhasználásáról az alapítvány honlapján részletesen beszámolunk.


A támogatás módozatai

1. Pénzadomány bankszámlánkra vagy pénztárba történő befizetéssel
Számlaszám: 10102440 - 11369408 – 00000002 Budapest Bank RT.

Az alapítványunkra befizetett támogatás a személyi jövedelemadóra (SZJA) és a Közhasznú Szervezetekre vonatkozó törvény alapján adókedvezmény érvényesítésére jogosít, ehhez az adószám és cím / telephely megadása szükséges.

2. Személyi jövedelemadó 1%-ának adományozása magánszemélyek esetén
Alapítványunk neve: Pécsi Oktatási Központ - Bildungszentrum Fünfkirchen Alapítvány
Adószáma: 18302314-1-02

3. Eszközvásárlás, illetve -átadás: pl. oktatástechnikai, sporteszközök, könyvek, berendezési tárgyak

További információk: http://www.pok-bzf.pe.hu

magyar