Beiskolázási tájékoztató

MNOÖ Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet Pécs
LdU Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten, Schülerwohnheim und Pädagogisches Institut Fünfkirchen

Az intézmény egyedi kódszáma:  200406
Címe: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.
Telefon/Fax: 0672/ 514-190, 514-194
E-mail: iroda@dus.sulinet.hu
Igazgató és pályaválasztási felelős: Englenderné Hock Ibolya
E-mail: ibolya.hock.englender@dus.sulinet.hu

 

Az iskola képzési területei:

1.  Német nemzetiségi kéttannyelvű 4 évfolyamos gimnázium.

Tervezett képzési formák a 2018/2019-as tanévre:

01        kéttannyelvű német nemzetiségi osztály       2 osztály  (2 x 35 fő)
02        nyelvi előkészítő osztály (20fő)

A felvételi eljárás az általános rend szerint történik. Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll.

Várunk minden olyan tanulót - függetlenül attól, hogy nemzetiségi általános iskolába járt-e aki német nyelvtudással rendelkezik.
A hatályos rendelkezés értelmében a tanulóknak a központi felvételi vizsgát is meg kell írniuk. Központi felvételi vizsgát mi is szervezünk. A központi írásbeli vizsga magyar részének eredményét mi nem kérjük, ill. nem vesszük figyelembe. Magyar központi feladatsor helyett német nyelvű, szövegértésen alapuló feladatsort kell a tanulóknak megoldaniuk az általunk meghirdetett felvételi napján a szóbeli vizsga előtt.
A szóbeli meghallgatás során azt mérjük, hogy a jelentkezők nyelvtudása elegendő-e ahhoz, hogy részt tudjanak venni a német nyelvű szaktárgyi órákon. A beszélgetés alapját általános, a tanulók mindennapi életét érintő témák képezik.

Központi írásbeli  felvételi vizsga időpontja:

2018. január 20.        szombat         10.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga:

2018. január 25.        csütörtök       14.00

Helyi felvételi vizsga:

2018. február 24. szombat  9:00

Pótfelvételi vizsga:     

2018. március 1. csütörtök 14:00

A következő tantárgyak 7. év végén és 8. év félévkor szerzett érdemjegyeit is figyelembe vesszük: német, magyar, matematika, történelem, földrajz vagy biológia, fizika vagy kémia.
SNI tanulók jelentkezése esetén a szakvéleményben szereplő kedvezményeket biztosítjuk.
Mozgássérült tanulókat is tudunk fogadni.

A vizsgázó teljesítményének értékelése a következő arányban történik (összesen 200 pont):

Matematika központi            25%
Német helyi írásbeli              25 %
Német helyi szóbeli              25 %
Tanulmányi eredmény           25 %

Intézményünk és a partnerintézmények 8. osztályát elvégzett tanulók a helyi felvételi vizsga nélkül, a tanulmányi eredményük rangsorolásával tanulhatnak tovább a gimnáziumban. (A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket vesszük figyelembe a következő tárgyakból: német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika vagy kémia, földrajz vagy biológia.) A központi felvételi vizsgát nekik is meg kell írniuk.
Központi felvételi vizsgára 2017. december 8-ig lehet jelentkezni intézményünkben. Középiskolai jelentkezési határidő 2018. február 15.

A nyelvi előkészítő osztályba tanulmányi eredmény alapján veszünk fel tanulókat. Ebben az osztályban erősítjük a már meglévő német nyelvtudást és előkészítjük a német nyelvi szaktárgyi oktatást.

Oktatott idegen nyelvek: angol

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek:

irodalmi színpad, német kórus, kamarazenekar, alsós német tánccsoportok, tantárgyi szakkörök, tehetséggondozás matematikából. Sportolási lehetőséget tanórán kívül az iskolai sportegyesület biztosít.

Az iskola speciális kínálata

Az iskola programjának szerves része a magyarországi német kultúra, a hagyományok megismerése, ápolása és a jelenkor német kulturális értékeinek közvetítése.
Osztrák, német, angol és erdélyi cserekapcsolataink révén kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinknak és művészeti csoportjainknak tanulmányutakat szervezünk (Gnas, Oberhausen, München, Berchtesgaden, Wertheim, Kovászna).

A 12. osztályosok megszerzik a külföldön is elfogadott Sprachdiplom-ot, amely felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. Az érettségi bizonyítvány az érettségi szintjétől függően német nyelvi felső-, közép-, ill. alapfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű. Arra törekszünk, hogy angol nyelvből is nyelvvizsgával zárják a képzést.

Az iskola saját kollégiummal rendelkezik, a 9. évfolyam tanulóinak kivétel nélkül biztosítjuk a helyet.

Nyílt nap külsős 8. osztályosoknak:

2017. október 3.    kedd          9.00

Előkészítő a német nyelvű szaktárgyi oktatásra:

2017. okt. 6., 13., 20., nov. 10., 17., 24. (önköltséges: 10.000 Ft, 6 alkalommal, heti 1 x 4 óra, péntekenként 14.30-tól)

Az iskola megközelíthető a távolsági buszpályaudvartól a 30-as, 103-as, 130-as buszokkal (Vásárcsarnok) a végállomásig (Klinikák)

Undefined