Építkezési hírek

 

 

 

 

 

Kedves Szülők!

A szünet hetében elkezdődött az építkezés, ennek következtében gyökeresen megváltozott az iskola épületének megközelíthetősége. Autóval a belső udvarra egyáltalán nem lehet behajtani, gyalogosan megközelíthető a kollégium felül a főporta egy keskeny sávon. Az „új” aula ajtaja zárva lesz, az általános iskolába a déli – régi – portán keresztül lehet bejutni, s onnan a gyerekek szülői kíséret nélkül az eddig megszokottak szerint, reggel és délután az új aulában gyülekeznek. Annyi változott tehát, hogy az aulát a déli oldalról a portán keresztül lehet csak megközelíteni.

A gimnázium északi oldali bejárata (futópálya felől) nem használható, csak a tornacsarnok oldalán, a lépcsőn közlekedve lehet bejutni az épületbe. A Makár felőli lépcsőt továbbra is lehet használni.

A helyzet természetesen komoly parkolási problémákat is felvet. A felére csökkent a parkolóhelyek száma, így a dolgozóink egy részének is az utcán kell parkolnia. Ehhez jönnek még az építőmunkások járművei.

Kérem, hogy kalkulálják be a reggeli érkezésbe ezeket a nehézségeket, s próbáljanak messzebb parkolni, s a tanulóink onnan gyalog jöjjenek be. Gondolok itt elsősorban a felsősökre és gimnazistákra, akiket nem szükséges a sorompóig hozni, esetleg szívesen buszoznának. Tartsuk fenn a kisebbek számára a közeli parkolás lehetőségét.

Az építkezés igénybe fogja venni majd az egész tanévet, de azután minőségi változás következik be, úgy az étkezés, mint a tanulás terén, hiszen az ebédlő és konyhán felül több tanteremmel is bővülünk. A beruházás több mint 300 millió Forint értékű, amelyet önerőből és fenntartói támogatással, pályázat nélkül valósítunk meg.

Kérem ehhez az Önök hozzájárulását azzal, hogy elnéző türelemmel és rugalmassággal fogadják a nehézségeket. A gyermekeinkért tesszük.

Köszönettel: Englenderné Hock Ibolya

Undefined