DSD II.

Iskolánk 12. osztályos tanulói hagyományosan a Deutsches Sprachdiplom (DSD) II. vizsgával zárják német nyelvi tanulmányaikat.

A DSD nyelvvizsgát a ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), a német nyelvű külföldi iskolák kölni központja szervezi (itt állítják össze és javítják az írásbeli feladatokat, innen delegálják a szóbeli vizsga elnökeit), és a vizsgázók saját iskolája bonyolítja.  Így tehát csak azon kiválasztott középiskolák (Magyarországon 38 iskola) tanulói vehetnek részt a vizsgán, amelyek oktatását a német állam alkalmasnak tartja erre.  A vizsga ingyenes.

Mire jó a DSD II. diploma? A Német Szövetségi Köztársaságban történő egyetemi-főiskolai tanulmányok elengedhetetlen feltétele a diploma megléte. Másrészt a diploma Magyarországon (egyszerű eljárással, kiegészítő vizsga nélkül) honosítható az eredménytől függően B2 vagy C1 típusú magyar állami nyelvvizsgára.

Milyen részekből áll a DSD II nyelvvizsga?

A vizsga négy nyelvi készség meglétét vizsgálja, ennek megfelelően négy részből áll:
Olvasásértés
Hallásértés
Írásbeli kommunikáció (fogalmazás)
Szóbeli kommunikáció

Milyen nyelvi szintnek felel meg a DSD II diploma? A négy vizsgaterületen elért pontszám alapján vizsgaterületenként tartalmazza a diploma az elért szintet: B2 vagy C1. Ha minden területen legalább B2 szintet elért a vizsgázó, a vizsga sikeresnek számít, ha mind a négy területen C1 szintet ér el, a diploma összeredménye C1. A magyarországi honosításnál három C1es és egy B2es  részterületű diplomát magyar állami felsőfokú (C1), egynél több B2es részterületet tartalmazó diplomát középfokú (B2) nyelvvizsgára honosítanak.

A 2014-15 tanévben az írásbeli vizsga időpontja december 2, a szóbeli a 12.A osztálynak december 15-16-án, a 12. B osztálynak december 17-18-án lesz. Az eredmények tavasszal, március körül várhatók.

magyar