Érettségizőknek

Érettségizőknek-felvételizőknek

A 2018. évi május-júniusi érettségi vizsgák időpontjai

A 2018. május-júniusi vizsgaidőszakban emelt szinten választható érettségi vizsgatárgyakról.

Tájékoztató a 2018. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban használható történelmi atlaszokról

Fontos tudnivalók

1. A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén.

2. A tételek kiosztása után a terembe nem mehet be az a vizsgázó, aki késve érkezik.
3. Az vizsgák megkezdése előtt a vizsgázónak igazolnia kell magát- személyi igazolvánnyal.
4. Mobiltelefonokat ki kell kapcsolni és a felügyelő tanár utasításának megfelelően kell elhelyezni, használata – számológépként tilos.
5. A táskák, kabátok nem lehetnek a vizsgázó mellett, azokat a terem hátsó vagy elülső részén jól elkülönítve kell tárolni,
6. A vizsgatermekben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, ne segíthessék.
7. A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár tájékoztatja a vizsgázókat:
– a vizsga szabályairól az írásbeli vizsga menetéről,
– a vizsga időtartamáról,
– a használható segédeszközökről,
– a vizsga megszakításának következményeiről,
– szabálytalanság esetén történő eljárásról,
– jogorvoslati lehetőségről,

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁKON HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖKRŐL

VIZSGATÁRGY

írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati

Magyar nyelv és irodalom

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: vizsgatermenként 4 példány helyesírási szótár

Matematika

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő

Történelem

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja vizsgacsoportonként legalább 3 példány helyesírási szótár

vizsgázó biztosítja: a 2017/2018. tanév vizsgaidőszakaiban az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2017/2018. tanévi vagy azt megelőző tankönyvjegyzékeken szereplő középiskolai történelem atlaszok is használhatóak

Élő idegen nyelv

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: CD-lejátszó (a III. részhez: Hallott szöveg értése)

a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)

Biológia

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Fizika

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Földrajz

  1. feladatlap: segédeszköz NEM használható;
  2. feladatlap:

a vizsgázó biztosítja: használható segédeszközök: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó

Informatika

a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja: számítógép a megfelelő szoftverekkel személyi feltétel: rendszergazda

a vizsgázó biztosítja: vonalzó

Kémia

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Egészségügyi ismeretek

nincs segédeszköz

Mezőgazdasági ismeretek

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, vonalzó

ÖSSZEFOGLALÓ AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATAIRÓL

VIZSGATÁRGY

írásbeli/ felügyelő tanár különös feladata

Magyar nyelv és irodalom

két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 90, 150 perc

Kérjük, mindkét feladatlapban ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.

Matematika

magyarul: két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 45, 135 perc

németül: két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 56, 169 perc

A II. rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a nem választott feladat sorszámát.

Történelem

magyarul: összefüggő feladatsor: 180 perc

németül: összefüggő feladatsor: 225 perc

Kérjük, ellenőrizze, hogy a szöveges (kifejtendő) feladatokban egyértelmű-e a választás megjelölése!

Élő idegen nyelv

négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 30, 30, 60 perc, a II. és III. rész között 15 perc szünettel

III. (Hallott szöveg értése) feladatlapnál: a hanghordozó és a CD-lejátszó kezelése

Biológia

összefüggő feladatsor: 120 perc

Fizika

összefüggő feladatsor: 120 perc

Kérjük, ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.

Földrajz

magyarul: két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 20, 100 perc

németül: két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 25, 125 perc            

Informatika

magyarul: összefüggő feladatsor: 180 perc (számítógépes munka)

Németül: összefüggő feladatsor: 225 perc (számítógépes munka)

A vizsga befejezése előtt kb. 10 perccel figyelmeztetni kell a vizsgázókat arra, hogy mentsék el a munkájukat.

Kémia

összefüggő feladatsor: 120 perc

Kérjük, ellenőrizze, hogy a vizsgázó, a feladatlap megfelelő helyén, megjelölte-e, hogy melyik feladatot választotta.

Egészségügyi ismeretek

összefüggő feladatsor: 180 perc

Mezőgazdasági ismeretek

összefüggő feladatsor: 120 perc

 

9. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik!
10. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. Javítófestéket nem szabad használni!

Szóbeli vizsgák időpontjai:

12A Bizottság: 2018. június 25-27.

12B Bizottság: 2018. június 21-23.

Az előrehozott éretségi vizsgát tevők osztályfőnökeiktől tájékozódhatnak az időpontokról.

Felvételizőknek.

Felvételi pontszámítás 2014.

Többletpontok rendszere táblázatban 2014

 

magyar