Iskolatörténet

Előzmények- rövid iskolatörténet 60-as évek

Négy nyolcosztályos pécsi általános iskolában megindul a tagozatos német oktatás.

1983

A pécsi Belvárosi Iskolába a tagozatos németoktatást az un. nemzetiségi német nyelvoktatás váltja fel, ez azt jelenti, hogy a nyelvoktatás már az első osztályban megkezdődik.

1986

A kétnyelvű oktatás Bóly és Mecseknádasd után a Pécsi Belvárosi Általános Iskolában is megkezdődik.

1989

A nagy érdeklődésre való tekintettel párhuzamos osztály indul kétnyelvű programmal. A szülők és némettanárok kezdeményezésére megindul a nemzetiségi iskola szervezése, ami azonban konfliktushoz vezet a tantestületen belül. Indítványunkra (némettanárok) Pécs Város Önkormányzata elhatározza, hogy a Tiborc Utcai Általános Iskolában a magyarországi németek részére nemzetiségi iskolát alapít. Ennek az iskolának a tanulólétszáma ugyanis olyan mértékben csökken, hogy az iskolát néhány év múlva be kellene zárni. Ezen kívül itt rendelkezésre állnak a bővítéshez szükséges építési területek.

1991-92

7 némettanár a kétnyelvű osztályokkal a Belvárosi Általános Iskolából a Tiborc Utcai Általános Iskolába települ át, 1991 őszén 60 első osztályost iskolázunk be a kéttannyelvű osztályokba. Az önkormányzat határozata értelmében a Tiborc Utcai Általános Iskola fokozatosan alakul át kétnyelvű iskolává.

1991 febr.

A " Pécsi Német Oktatási Centrum " építéséhez a város 40 %-os állami támogatást nyer el ( kb. 120 Millió Ft ) .

1993 ősz

Hosszú halogatás után az Önkormányzat elhatározza, hogy a 60 % saját részt önerőből biztosítja és az iskolát felépítteti. A tervező ilyennek álmodta meg az épületegyüttest.

1993.nov.25.

Pécs Város Közgyűlése határozatot hoz a Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont alapításáról, amelynek fenntartója a város. Habár a beruházás nagyságrendje csökken és az építkezés két szakaszban valósul meg, 1994. szeptemberében a gimnazisták ( 9. osztály) megkezdhetik tanulmányaikat az új épületben. ők négy év múlva érettségiznek, ugyanekkor búcsúznak az utolsó hagyományos 8. osztályok. Ezzel 1998-ban az iskolaközpont kb. 750 tanulóval és 60 tanárral teljesen kétnyelvű lesz.

1994

A gimnáziumi épület novemberben vált beköltözhetővé.
Az intézmény neve: Magyar-Német Nyelvű Iskolaközpont, amely 8 osztályos általános iskolából és 4 osztályos gimnáziumból áll.

1995

Januárban avattuk az iskola német könyvtárát, amelynek névadója Ruth Hübner-Lukes, fiatalon elhunyt németországi szaktanácsadó, aki az életkori sajátosságoknak megfelelő, mégis hatékony nyelvtanítás módszereivel ismertette meg a tanítókat. A könyvállomány nagy része Németország magyarországi nagykövetségének ajándéka 6.000 DM értékben, amelyet dr. Otto-Raban Heinichen nagykövet nyújtott át az avató ünnepségen.
Tavasszal elkezdődött a többcélú terem (tornacsarnok és színházterem) építése.
Az ünnepélyes iskolaavatót október 12-én tartottuk.
A gimnáziumi épületet és a többcélú termet Tabajdi Csaba, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára és dr. Páva Zsolt polgármester avatták fel és adták a diákoknak és tanároknak.
Az iskola első évkönyve ebből az alkalomból jelent meg.

1996

Új testvériskolai kapcsolatot létesítettünk a Berlin-Marzahn-i (ma Mahatma-Gandhi-Gymnasium) gimnáziummal és a München-Neuperlach-i Orientierungsstufe iskolával. A régi csereprogramokat is folytattuk a berchtesgaden-i és droyßigi CJD iskolákkal, valamint a steiermarki Gnas iskoláival.
A magyar honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából osztályprojekteket bonyolítottunk le. Az osztálykiállításokat szakértői zsűri értékelte.

1997

A Pécsi Német Önkormányzat a "Pécs németségéért" kitüntetést adományozta Nagyné Heinemann Irén igazgatóhelyettesnek.
Két újabb testvériskolával gyarapodott intézményünk, a wertheimi Dietrich Bonhoeffer Gymnasiummal és a székelyföldi kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceummal.
Májusban a Pünkösdi-fesztiválra (a magyarországi németek hagyományos rendezvénye) készült el a többcélú terem színpada, amelyet a kisebbségi kompenzációs keretből kapott támogatásból tudtunk befejezni.
Szeptemberben kezdte meg tanulmányait az első német tannyelvű osztály.

1998

Január közepén tartottuk az első végzős osztályunk számára a szalagavató ünnepélyt és bált. Ezen ünnepi rendezvény figyelmezteti a fiatalokat a közelgő nagy erőpróbákra.
Februárban sikeres németországi nyelvvizsgát (DSD II.) tettek 12. évfolyamos tanulóink.
A hagyományos Pünkösdi-fesztivállal egybekötve mutatták be az osztályok a meghirdetett nemzetiségi projekt - "Egy falu - egy osztály" - eredményét.
Az intézmény által összeállított Pedagógiai programot és Helyi tantervet a fenntartó városi önkormányzat elfogadta.
Elballagtak és leérettségiztek a gimnázium első végzős diákjai. Az érettségi után a volt tanítványok 86 %-a nyert felvételt különböző felsőoktatási intézménybe.
Novemberben ünnepeltük az iskolaközpont fennállásának 5 éves jubileumát. A jubileumi rendezvényre meghívást kapott mind a tíz külföldi testvériskolánk és a hazai nemzetiségi gimnáziumok képviselői. Erre az alkalomra jelent meg az iskola második évkönyve.

1999

A Pécsi Német Önkormányzat a "Pécs németségéért" kitüntetést adományozta Englenderné Hock Ibolya tanárnőnek, a gimnáziumi német munkaközösség vezetőjének.
Tavasszal egy gimnáziumi osztály cserelátogatáson vett részt a svájci Russikon iskolájának tanulóival.
Az érettségiző évfolyam tanulóinak 83 %-a nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.
A tanulók németre fordították és illusztrálták Bertók László pécsi költő verseit. A KOMA pályázaton nyert összegből egy kétnyelvű verseskötet jelent meg "Ceruzarajz - Skizze" címmel.
Az oktatási miniszter dr. Frank Gábor igazgatónak és dr. Tóthné Lafferton Anna igazgatóhelyettesnek a pedagógusnap alkalmából "Arany katedra" kitüntetést adományozott.
Pécs Város Önkormányzatának Közoktatási Bizottsága "Pécs érdemes tanítója" kitüntetést nyújtott át Haraszti Józsefné tanítónőnek.
Szeptemberben, a tannyelvűségre két évvel korábban beiskolázott, most már harmadikos osztály, a kétnyelvű oktatásról áttért a tannyelvűségre.
Ősszel gimnáziumunk újabb testvériskolával gazdagodott, a dániai Észak-Schleswig Apenrade városának Német Gimnáziuma látogatott Pécsre.

2000

Az intézmény fenntartója, Pécs város Közgyűlése iskolánkhoz csatolta a két pécsi német óvodát, hogy egy intézményben valósuljon meg a magyarországi német gyerekek nevelése.

A Pécsi Német Önkormányzat "Pécs németségéért" kitüntetést adományozott dr. Frank Gábor igazgatónak és dr. Tóthné Lafferton Anna igazgatóhelyettesnek. Az általános iskola felső tagozatának tanulói berchtesgadeni és nagyszebeni diákokkal közösen egy SOCRATES-projekten dolgoznak "A Duna - egy európai ütőér" témakörben.
Az Oktatási Minisztérium felkérésére az iskola néhány tanára kidolgozta a német nemzetiségi oktatás kerettantervét.
A tanulók német nemzetiségi OKTV-re történő sikeres felkészítéséért az oktatási miniszter kitüntette Zwickl Erzsébetet, a gimnázium némettanárát.

Érettségiző osztályunk tanulóinak 88 %-a nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.
A gimnáziumi tanulók egy párizsi és berlini középiskola tanulóival együtt SOCRATES-projekten dolgoznak, amelynek témája a közös pénz, az Euro.
Intézményünk nyert az Oktatási Minisztérium által kiírt Comenius minőségbiztosítási-projekt pályázatán, így lehetőséget kaptunk a minőségbiztosítási rendszer iskolai alkalmazásának kimunkálására.

2001

Áprilisban az Országos Német Önkormányzat - dél tiroli és az Oktatási Minisztérium, illetve Pécs városának pénzügyi támogatásával - megvásárolta a GYIVI épületét, ahol kollégium és továbbképző központ kialakítását tervezzük.
Április végén Koch Valéria emléknapokat tartottunk.
A tanulók német nemzetiségi OKTV-re történő sikeres felkészítéséért az oktatási miniszter kitüntette Englenderné Hock Ibolyát, a gimnázium némettanárát.
A Pünkösdi-fesztivál keretében az iskola tanulói egy eredeti német nemzetiségi lakodalmat játszottak el Frey Mária tanárnő szakmai irányítása mellett.

2003 Szeptemberben beköltöztek a diákok az új Koch Valéria Kollégiumba, melynek fenntartója, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a német Belügyminisztérium, az olaszországi Trentino-Dél-Tirol Autonóm Régió, a magyar  Oktatási Minisztérium, a Hermann Niermann Stiftung, valamint Baranya megye és Pécs város anyagi támogatásával 100 diák  számára hozta létre ezt a modern diákotthont.
2004 Július elsejével a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata átvette az intézmény fenntartását. Az öt tagintézmény közös új névadójának a korán elhunyt magyarországi német költőnőt, Koch Valériát választottuk. Az intézmény vezetésével továbbra is Dr. Frank Gábort bízták meg.
2005 Az iskolaközpont ünnepélyes névadására április 21-én, Koch Valéria születésnapján került sor. Ezzel összekötve az iskolák bemutatták a sváb étkezési szokásokkal és más  hagyományokkal kapcsolatos projektjüket.
2010 Augusztus 1-ével  Dr. Frank Gábor igazgatói mandátumának lejártával Englenderné Hock Ibolya kapott megbízást az iskolaközpont vezetésére.

 

magyar