Lehrerkollegium

Leitung des Schulzentrums

in Bearbeitung

Név

Tanított tárgy

Beosztás, feladat

E-mail

Amreinné Pesti Ágnes

történelem

intézményvezető

@

Khín István

informatika

intézményvezető helyettes

@

Hertrich Ágnes

német

intézményegység-vezető (iskola)

@

Iváncsics Judit

biológia

intézményegység-vezető helyettes (iskola)

@

Szabó Anita

tanító (matematika, német)

intézményegység-vezető helyettes (iskola), 2.a osztályfőnök

@

Micheliszné Heil Terézia

nemzetiségi óvodapedagógus

intézményegység-vezető (óvoda)

@

Werner Gábor

német

intézményegység-vezető (kollégium), 9.b osztályfőnök

@

Juhászné Neudhardt Andrea

-

gazdasági vezető 

@


 

 

 

Lehrerkollegium - Schule

KVI Lehrerkollegium - 02.03.2020
zum größeren Bild

 


 

Név

Tanított tárgy

Osztályfőnök, egyéb feladat

E-mail

Aratóné Pesti Éva

biológia

7.b osztályfőnök

@

Balatoni Veronika

tanító (testnevelés, erkölcstan, ének, rajz)

napközis nevelő

 

Balatonyi Orsolya

angol

 

@

Bánáti Melinda

tanító (német, honismeret, környezet, technika, rajz)

napközis nevelő

@

Bánáti Péter

német

honlap, könyvtáros

@

Bárdosné Litter Éva

technika

napközis nevelő 

@

Baumgartnerné Wigand Katalin

földrajz

DFU munkaközösség vezetője

@

Békési Katalin

tanító (magyar, matematika, technika, rajz)

2.b osztályfőnök

@

Berta Erzsébet

tanító (matematika, ének, német, környezet)

3.b osztályfőnök

@

Bertus Krisztina

német, történelem, etika

6.a osztályfőnök

@

Birkenstock Ivett Helga

fizika

kollégiumi nevelő

@

Bonyai Lajos

angol

8.b osztályfőnök

@

Borovácz Tünde

magyar

 

@

Büki Adél

német, honismeret

10.a osztályfőnök

@

Csonka Adrienn

tanító (testnevelés)

napközis nevelő

@

Dezső Lászlóné

rajz

 

@

Englender-Virth Petra

német, történelem, honismeret

 

@

Erb Dorottya tanító (német, tánc, honismeret)   @

Fábián Éva

német, történelem

 

@

Fábián Krisztina

angol, német, etika

8.a osztályfőnök

@

Farankiné Sótonyi Zsuzsanna

magyar

humán munkaközösség vezetője 

@

Fáth Éva

tanító (német, technika, matematika, honismeret, ének, rajz)

 

@

Ferencz-Keresnyei Rita

magyar

napközis nevelő

@

Fitt Andrea földrajz, természetismeret mentorált hallgató  

Fleischmann Anina

tanító (német, magyar, testnevelés, rajz, technika)

 

@

Flodung János

történelem, honismeret

12.a osztályfőnök

@

Flódung Mária

tanító (rajz, matematika, honismeret, német)

2.c osztályfőnök

@

Fodor Ferenc

angol

angol munkaközösség vezetője

@

Frey Mária Magdolna

német, honismeret

 

@

Frick Anita Brigitta

 

kollégiumi nevelő

@

Fuchs-Venczel Szilvia

tanító (technika, rajz, testnevelés)

napközis nevelő

 

Gönczi Nikoletta

informatika

 

@

Göntér Klaudia német, matematika, honismeret    

Gubik András

magyar

 

@

Gyetvai Erika

német

napközis nevelő

@

Györgyiné Jávorka Barbara

 

kollégiumi nevelő

@

Haincz Krisztián testnevelés mentorált hallgató  

Halász Gabriella

német, honismeret, etika

8.c osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség vezetője

@

Halmi Edit

ének, tánc

énekkar vezető

@

Halmi Gábor

ének, matematika

zenekar és énekkar vezető

@

Hebling Eszter

matematika

11.a osztályfőnök, természettudományos munkaközösség vezető 

@

Heil Helmut

tánc

 

 

Hüse Rita

angol

 

@

Jeránt Györgyné

technika, néptánc

 

@

Kajti Mercedes

tanító (német, honismeret, ének, matematika, környezetismeret)

4.a osztályfőnök

@

Kaponya Krisztina

tanító (magyar)

 

@

Keresztes Nóra

angol, etika

 

@

Khín Istvánné

matematika

 

@

Kisgécziné Páj Mária

tanító (német, matematika, tánc, honismeret)

2.d osztályfőnök

@

Kovács Péter

tanító (matematka, testnevelés, ének)

3.a osztályfőnök

@

Kozma-Horváth Ágnes

tanító (magyar, honismeret, technika, rajz)

napközis nevelő

@

Kővágóné Sántha Györgyi

német, tanító (magyar, honismeret, matematika, környezetismeret)

4.b osztályfőnök

@

Kővári Tamás

matematika, etika

7.a osztályfőnök

@

Kőváriné Kovács Andrea

matematika

12.b osztályfőnök

@

Kratofil Bernadett

német, honismeret

 

@

Lantosné Csősz Edit

testnevelés

testnevelés munkaközösség vezető

@

Lipták Jánosné

német, matematika, honismeret

 

@

Mágocsi Ágnes

matematika, informatika

10.b osztályfőnök

@

Mammel Krisztina

német, honismeret, etika

6.b osztályfőnök

@

Dr. Markovics Ákos

fizika, kémia

gimnáziumi DÖK segítő

@

Mausz Judit

tanító (német, matematika, tánc, technika)

5.b osztályfőnök

@

Mayné Ritecz Réka

földrajz, német, etika

6.c osztályfőnök

@

Miklán Mónika

angol

 

@

Molnár Bea Adrienn

 

 

 

Müller-Boros Ágnes

 

tartósan távol

 

Müller Dóra

 

tartósan távol

 

Müller Edit Zsuzsanna

matematika, informatika, etika

 

@

Müller Katalin

magyar, etika

napközis nevelő

@

Nagy Ildikó   tartósan távol  

Némethné Grosszmann Éva

tanító (magyar, matematika)

1.a osztályfőnök

@

Papp Ferencné

tanító (magyar, német, környezetismeret, technika)

3.c osztályfőnök

@

Papp-Vonyó Réka Virág biológia óraadó  
Puglics Éva biológia óraadó  

Reil Anita

tanító (természetismeret, matamatika)

 

@

Rőderné Édel Zita

tanító (technika, rajz, testnevelés)

napközis nevelő

@

Sillmann Gabriella

tanító (német, rajz, honsimeret, magyar, környezetismeret, technika)

4.c osztályfőnök

@

Sinkóné Erdősi Gyöngyi

kémia, biológia

10.c osztályfőnök

@

Steindl Annamária

német

7.c osztályfőnök, német munkaközösség vezetője

@

Szabó Anita

tanító (matematika, német)

2.a osztályfőnök, alsós munkaközösség vezetője

@

Szabóné Várnai Ágnes

matematika, fizika

   

Szatmári Roland

testnevelés

 

@

Szelle Krisztián

tanító (testnevelés)

napközis nevelő 

@

Szelle-Haász Melinda

tanító (magyar, honismeret)

napközis nevelő 

@

Szép-Bozzai Zsuzsanna

német, történelem, honismeret

11.b osztályfőnök

@

Szigriszt Adrienn

német, honismeret

9.a osztályfőnök

@

Tencz Miklós

történelem, etika

 

@

Till-Nimsz Réka

tanító (magyar)

 

@

Tillné Petz Ditta

német, néptánc, honismeret

 

@

Tóth Balázs

matematika

kollégiumi nevelő

@

Tóthné Kovács Ágnes Tünde

 

napközis nevelő

@

Tóth-Rutsch Nóra

német, történelem, honismeret

9.c osztályfőnök

@

Várhalmi-Hujber Éva

testnevelés

 

@

Végvári Ágnes

biológia

 

@

Weigert József német óraadó @

 
 

UNMITTELBARES UNTERSTÜTZUNGSPERSONAL BEI DER SCHULISCHEN ERZIEHUNGS- UND LEHRTÄTIGKEIT

 

Név

Beosztás

E-mail

Beck Gáborné

iskolatitkár

@

Csilik Ágnes Gabriella

tartósan távol

 

Kollár Mariann

pedagógiai asszisztens

 

Michelisz Petra

iskolatitkár

@

Nagy Kata

laboráns

@

Szűcs Tamás

rendszergazda

@

Ternecz Péter

oktatástechnikus

@

Tóth-Sztanits Brigitta

pedagógiai asszisztens

@


 
 

 

TECHNISCH-ADMINISTRATIVE MITARBEITER

 

 

Név

Beosztás

E-mail

Boros Gábor

portás

 

Dávid Zoltán

portás, gépkocsivezető

 

Fischer József

portás, gépkocsivezető

 
Hange-Sebestyén Nóra gazdasági ügyintéző  

Hettinger Attila

gondnok

 

Hettinger Attiláné

kézbesítő

@

Horváth Andrea

takarító

 

Horváthné Vida Krisztina

pénzügyi-számviteli ügyintéző

 

Juhos Andrea

takarító

 
Koroknai Erika pénzügyi ügyintéző  

Merkler József

portás

 
Mezei Balázs András karbantartó  

Pénzes Melinda

munkaügyi ügyintéző

@

Riesz Gabriella takarító  

Sirok Judit

tartósan távol

 

Stein Zoltán

karbantartó

@

Szőkéné Várnai Bernadette

portás

@


 
 

 

Deutsch