Bázisintézmény

Intézményünk 2023-ban harmadik alkalommal nyújtott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumot érdemesnek ítélte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

 

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára. Kollégáink magas színvonalú szakmai munkájának köszönhetően intézményünk számos hasznos és aktuális témát érintő továbbképzést kínál, valamint jó gyakorlatot oszt meg az érdeklődőkkel.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

1.Egynyelvű német nevelési modell az óvodában
2.Egynyelvű német nevelési modell, valamint a német nyelvű szaktárgyi oktatás az iskolában
3. "Freiarbeit"
4. "Werkstattunterricht"
5. Projekttanítás

Kapcsolattartó:     Iváncsics Judit - bázisintézményi koordinátor
                                Telefon: +36 72 514‐195
                                Email: ivancsics.judit@gmail.com
 

További dokumentumok

 

 

 

magyar