Beiskolázási tájékoztató 2023

Általános iskolai beiratkozás a 2023-2024. tanévre


Tisztelt Szülők!
 
A beiratkozás április 20-án (csütörtökön) 7.00-18.00 óra között
és április 21-én (pénteken) 7.00-15.00 óra között lesz az iskola titkárságán.
 

A beiratkozáshoz kérjük elhozni:

A nyilatkozatok letölthetők az iskola honlapjáról a Dokumentumok / Letölthető menüpontból is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyilatkozatok kinyomtatására és fénymásolásra nincs módunk. Kérjük, hogy minden dokumentumot pontosan kitöltve és aláírva szíveskedjenek leadni.

A beiratkozáshoz a felsorolt eredeti dokumentumok bemutatása szükséges.

 
A beiratkozással kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozóan kérjük olvassák el az alábbi tájékoztatót:
 
Az adatkezelésre vonatkozó általános tájékoztatást itt olvashatják:

A jövő tanévvel kapcsolatos szülői értekezletünket
2023. május 23-án (kedden) 17:00 órakor tartjuk.   

Az iskolai étkezés igénybevételével kapcsolatosan később küldünk tájékoztatást.
A felvételről szóló értesítő mellékleteként küldjük a beiratkozással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.  

Információk a hit- és erkölcstan / erkölcstan oktatásról:
A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény, továbbá a 22/2013. (III.20.) EMMI rendelet rendelkezik az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokról.
Ennek értelmében a szülőknek nyilatkozniuk kell, hogy melyik tantárgyat választják gyermeküknek. Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával  egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. Gyermeke – az órarendbe épített – erkölcstan óra látogatása alól ez esetben felmentést kap.
Amennyiben a hit- és erkölcstan órát az Önök által választott egyház hitoktatója az erkölcstan órával egyező időben tartja, az iskola helyet biztosít a számára.
Amennyiben a hittan óra más, az iskolai kötelező tanórákon kívüli időre esik, az erkölcstan óra ideje alatt gyermeke felügyeletéről gondoskodunk.

Hit- és erkölcstan tájékoztató
Római katolikus hit- és erkölcstan  / kisfilm

 

magyar