Beiskolázási tájékoztató 2023

FELVÉTEL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁRA
 
 
Tisztelt Szülők!

A Koch Valéria Iskolaközpont vezetősége a leendő kiselsősök szülei részére 2023. március 7-én (kedden) 17:00 órakor tájékoztató fórumot tart a kollégium aulájában (7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.). Bemutatjuk az iskola nevelési-oktatási programját, az alsó tagozat napi működését, a tanórán kívüli szabadidős és fejlesztő tevékenységeket. A fórumot követően sétát teszünk az általános iskola épületében és udvarán.  Az iskolával és a beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket előzetesen is feltehetik az iroda@kvi-pecs.hu e-mail címen.

 

Nyílt nap

2023. március 09-én (csütörtökön) az iskolában a szülők számára nyílt napot tartunk. Az első és a második tanórát tekinthetik meg (8:00-8:45 és 8:55-9:40 óra között) az 1. majd a 4.  évfolyamon. A harminc perces órákat követően kérdésekkel fordulhatnak az órát tartó tanítókhoz.  Mindkét órában öt csoportban lesz lehetőség óralátogatásra: német nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, matematika magyar nyelven, matematika német nyelven és német népismeret tantárgyakból.

Kérjük, hogy az alábbi linken regisztráljanak 2023. 03. 05. (vasárnap), 20:00 óráig: https://forms.gle/FH989dmnzciq21op9

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk, egy tanórán maximum 15 szülő tud részt venni. Ha a létszám betelt, másik csoportot ajánlunk helyette. Kérjük, hogy a korlátozott létszám miatt családonként egy személy vegyen részt a nyílt napon. A fennmaradó üres helyekre a tájékoztató fórumon lesz lehetőségük jelentkezni.

A leendő kiselsős diákjainknak a beiratkozást követően, májusban iskolanyitogató programot szervezünk, ahol megismerkedhetnek a leendő tanítókkal és az iskolával.

A jövő tanévben is három osztályt indítunk, egynyelvű, illetve kétnyelvű osztályokat. A felvehető tanulói létszám: 80 fő.  

A felvételi kérelem beadásához az alábbi, itt letölthető dokumentumokat kell benyújtani:
•    Felvételi kérelem_általános_iskola (109)  (indoklás a megadott szempontok alapján)
•   Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról - iskola (102) (kitöltése ajánlott)

A felvételi kérvények beadási határideje: 2023. március 17-e 24:00 óra.
A kérvényeket postai úton vagy személyesen tudják benyújtani az intézmény titkárságán (7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.) március 8. és 17. között, hétfőtől csütörtökig, 8:00 és 9:00 óra, valamint délután 14:00 és 15:30 óra között.

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyilatkozatok kinyomtatására nincs módunk. Kérjük, hogy minden dokumentumot pontosan kitöltve és aláírva szíveskedjenek leadni.
 
A kérelmek elbírálását követően a felvételi határozatokat legkésőbb 2023. március 31-ig elektronikus úton küldjük el Önöknek.
 
A beiratkozás a 2023/24-es tanévre 2023. április 20-21-én (csütörtökön és pénteken) lesz az intézmény titkárságán.
 
A beiratkozással kapcsolatos további információkat a felvételről szóló határozat fogja tartalmazni.

A felvett adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeljük.

 

Hit- és erkölcstan tájékoztató
Római katolikus hit- és erkölcstan

magyar