Beiskolázási tájékoztató 2022 - általános iskola

BEISKOLÁZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁRA

 

Kedves Szülők!

2022. március 8-án 17 órakor tájékoztató fórumot tartunk a leendő kiselsősök szülei részére a kollégium aulájában.

A felvételi kérvények beadási határideje: 2022. március 18. 24:00 óra. Kérjük, hogy kérvényüket a letölthető kérelem minta és az abban megadott szempontok alapján külön A4-es lapon fogalmazzák meg. Kérelmüket a kitöltött 1. sz. és 2. sz. nyilatkozattal együtt nyomtatott formában várjuk.

A felvételi határozatokat legkésőbb 2022. április 1-ig küldjük el Önöknek elektronikus úton.

Beiratkozás a 2022/23-es tanévre 2022. április 21-22-én lesz.

A beiratkozáskor hozzák magukkal a kitöltött 3. sz. nyilatkozatot, valamint az alábbi dokumentumokat:

  • a gyermek TAJ kártyája,
  • lakcímkártyája,
  • születési anyakönyvi kivonata.

A beküldött adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeljük.

 

Letölthető dokumentumok
Kérelem minta
1. sz. nyilatkozat: „Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről”
2. sz. nyilatkozat: „Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról” 
3. sz nyilatkozat   "Nyilatkozat hittan és erkölcstan oktatásról"

 

Hit- és erkölcstan tájékoztató
Római katolikus hit- és erkölcstan

magyar