Beiskolázási tájékoztató 2024

FELVÉTEL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁRA

Tisztelt Szülők!

A Koch Valéria Iskolaközpont vezetősége a leendő kiselsősök szülei részére 2024. március 5-én (kedden) 17:00 órakor tájékoztató fórumot tart a kollégium aulájában (7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.). Bemutatjuk az iskola nevelési-oktatási programját, az alsó tagozat napi működését, a tanórán kívüli szabadidős és fejlesztő tevékenységeket. A fórumot követően sétát teszünk az általános iskola épületében és udvarán.  Az iskolával és a beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket előzetesen is feltehetik az iroda@kvi-pecs.hu e-mail címen.

A jövő tanévben is három osztályt indítunk, egynyelvű, illetve kétnyelvű osztályokat. A felvehető tanulói létszám: 80 fő. 

A felvételi kérelem beadásához az alábbi, itt letölthető dokumentumokat kell benyújtani:

 

A felvételi kérvények beadási határideje: 2024. március 18. (hétfő) 24:00 óra.

A kérvényeket postai úton vagy személyesen tudják benyújtani az intézmény titkárságán (7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.) március 7. és 18. között, hétfőtől csütörtökig, 8:00 és 9:00 óra, valamint délután 14:00 és 15:30 óra között.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyilatkozatok kinyomtatására nincs módunk. Kérjük, hogy minden dokumentumot pontosan kitöltve és aláírva szíveskedjenek leadni.

A kérelmek elbírálását követően a felvételi határozatokat legkésőbb 2024. március 28-ig elektronikus úton küldjük el Önöknek.

A beiratkozás a 2024/25-ös tanévre 2024. április 18-19-én (csütörtökön és pénteken) lesz az intézmény titkárságán.

A beiratkozással kapcsolatos további információkat a felvételről szóló határozat fogja tartalmazni.

 

A felvett adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeljük.

 

 

Hit- és erkölcstan tájékoztató:
Római katolikus hit- és erkölcstan

 

magyar