Felvételi feladatsor

Felvételi - német nyelv

A felvételi német nyelvből írásbeli és szóbeli részből áll, amelyen a jelöltek a B1 nyelvi szint meglétét bizonyítják.

Az írásbeli feladatsorban a jelöltek nyelvtani ismereteikről, olvasásértésükről és íráskészségükről adnak számot. Az írásbeli felvételi max. 60 perc.

  Melléklet 01 – Írásbeli feladatsor 2020

  Melléklet 02 – Írásbeli feladatsor 2020 - megoldások

 

A szóbeli vizsga során a jelöltek kérdések alapján különböző témakörökről beszélgetnek a felvételiztetőkkel. Ezek után képek segítségével egy adott témakörről fejtik ki ismereteiket.

Szóbeli témakörök:

            Az élet vidéken és a városban

            Család

            Egészség

            Iskola

            Környezetvédelem

            Sport

            Szabadidő

            Táplálkozás

            Utazás

            Vásárlás

  Melléklet 03 – Szóbeli vizsga értékelési szempontok

 

magyar