DSD II.

DSD II. nyelvvizsga

Iskolánk 12. osztályos tanulói hagyományosan a Deutsches Sprachdiplom (DSD) II. vizsgával zárják német nyelvi tanulmányaikat.

A DSD nyelvvizsgát a ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), a német nyelvű külföldi iskolák kölni központja szervezi (itt állítják össze és javítják az írásbeli feladatokat, innen delegálják a szóbeli vizsga elnökeit), és a vizsgázók saját iskolája bonyolítja.  Így tehát csak azon kiválasztott középiskolák tanulói vehetnek részt a vizsgán, amelyek oktatását a német állam alkalmasnak tartja erre.  A vizsga ingyenes.

Mire jó a DSD II. nyelvvizsga? A Német Szövetségi Köztársaságban történő egyetemi-főiskolai tanulmányok elengedhetetlen feltétele a diploma megléte. Másrészt a diploma Magyarországon (egyszerű eljárással, kiegészítő vizsga nélkül) honosítható az eredménytől függően B2 vagy C1 típusú magyar állami nyelvvizsgára.

Milyen részekből áll a DSD II nyelvvizsga?

A vizsga négy nyelvi készség meglétét vizsgálja, ennek megfelelően négy részből áll:
Olvasásértés
Hallásértés
Szövegalkotás
Szóbeli kommunikáció

Milyen nyelvi szintnek felel meg a DSD II diploma? A négy vizsgaterületen elért pontszám alapján vizsgaterületenként tartalmazza a diploma az elért szintet: B2 vagy C1. Ha minden területen legalább B2 szintet elért a vizsgázó, a vizsga sikeresnek számít, ha mind a négy területen C1 szintet ér el, a diploma összeredménye C1. A magyarországi honosításnál három C1es és egy B2es  részterületű diplomát magyar állami felsőfokú (C1), egynél több B2es részterületet tartalmazó diplomát középfokú (B2) nyelvvizsgára honosítanak.

Az írásbeli vizsga időpontja november utolsó hetére esik. A szóbeli vizsgákra december elején kerül sor.

Az eredmények tavasszal, március körül várhatók.

 

 

magyar