DSD I. nyelvvizsga

A DSD – Első Fokozatát a 2010/2011 tanév óta szerezhetik meg iskolánk nyolcadikosai. A diploma az eredménytől függően A2 vagy B1 típusú magyar állami nyelvvizsgának felel meg. A nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

A vizsga részei:

  1. olvasott szöveg értése
  2. hallott szöveg értése
  3. írásbeli kommunikáció (levél írása)
  4. szóbeli kommunikáció.

Az írásbeli vizsgarészeket (1.+2.+3.) minden érintett iskolában ugyanazon a napon tartják, kb. 8.00-12.00-ig, ált. márciusban. Egy másik időpontban, ált. 1-2 héttel az írásbeli vizsga után minden tanuló külön-külön teszi le a szóbeli vizsgát a saját iskolájában a vizsgabizottság előtt.

A szóbeli vizsga kb. 15 perces és 3 részből áll:

  1. társalgás a tanár kérdései alapján
  2. a tanuló által választott és kidolgozott téma előadása
  3. beszélgetés az előadásról.

Az írásbeli vizsgarészeket központilag értékelik Németországban. A diplomákat a Német Nagykövet írja alá, majd legkésőbb június végéig továbbítja az iskoláknak.

 

magyar