Projektek az általános iskolában

Der Tag der Erde wird alljährlich am 22. April in über 175 Ländern begangen.
Der Aktionstag zielt darauf ab, die Umweltbewegung auf der ganzen Welt zu erweitern und zu stärken. An diesem internationalen Aktionstag geht es darum, ein Bewusstsein für einen umweltbewussten und nachhaltigen Lebensstil zu  schaffen und für Umweltprobleme zu sensibilisieren.

Am Valeria Koch-Bildungszentrum haben sich Schülerinnen und Schüler der ganzen Schule in den naturwissenschaftlichen Fächern über Umweltthemen informiert und unterschiedliche Aktivitäten durchgeführt. Die Ergebnisse der Aktivitäten präsentieren wir  an der folgenden digitalen Pinnwand: https://padlet.com/BWK_Pecs/Tag_der_Erde_VKB_2023

A Föld napját évente több mint 175 országban ünneplik április 22-én.
Az akciónap célja a környezetvédelmi mozgalom kiterjesztése és megerősítése világszerte. Ez a nemzetközi akciónap a környezettudatos és fenntartható életmódra való figyelemfelkeltésről és a környezeti problémákra való figyelemfelhívásról szól.

A Koch Valéria Iskolaközpontban az iskola diákjai a természettudományos tantárgyak keretében a környezetvédelmi kérdésekről tanultak, és különböző tevékenységeket végeztek. A tevékenységek eredményeit az alábbi digitális faliújságon mutatjuk be: https://padlet.com/BWK_Pecs/Tag_der_Erde_VKB_2023

 

magyar