Szülői Egyesület

Az egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület
Székhelye: 7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.
Adószáma: 18323234-1-02
Cégbejegyzés száma: Pk.: 60071/2003
Számlaszáma: Mohácsi Takarékbank  50400113 – 11065481
Az egyesület jogállása: Közhasznú Szervezet

  Szervezeti és Működési Szabályzat
  Alapszabály

 

Az egyesület tevékenysége:

  • az iskola nevelési, oktatási tevékenységének támogatása
  • az intézményben folyó kulturális tevékenység támogatása
  • az egészséges életmódra nevelés
  • az egészséges, a természettel harmonizáló környezet kialakítása
  • tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, versenyek szervezése, díjazása
  • az iskolai diákönkormányzat működésének támogatása
  • német nemzetiségi hagyományok őrzése, ápolása
  • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
  • cserekapcsolatok ápolása, ennek érdekében kirándulások, utazások szervezése

Az egyesület működése során politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek  adományaiból fedezi.

Az egyesület elnöke: Dr. Csapó Péter
Dóczi Gerda – alsó tagozat felelőse  
Emődy Szilárd –  a  felső tagozat felelőse       
Sohár Judit – gimnázium felelőse
dr. Bognár Zita
Pánovicsné Szeiberling Krisztina
Palatinusné Schönberger Rita
Simon Brigitta, könyvelő
Titkár: Halász Gabriella

 

Hírlevelek

  Hírlevél_2020-11
   Hírlevél_2020-06
   Hírlevél_2020-03
  Hírlevél_2020-02
  Hírlevél_2019-20-01
   Hírlevél_2019-02
   Hírlevél_2018-06
   Hírlevél_2017-12
   Hírlevél_2017-09
   Hírlevél_2017-03
  Hírlevél_2017-02
 

Dokumentumok

 

 

magyar