Tantestület

INTÉZMÉNYVEZETŐSÉG

 

Név

Végzettség

Beosztás, feladat

E-mail

Amreinné Pesti Ágnes

német, történelem

Intézményvezető, szaktanácsadó

@

Khín István

informatika, fizika, matematika

intézményvezető helyettes

@

Hertrich Ágnes

német, magyar

intézményegység vezető (iskola), szakértő, 12.b osztályfőnök

@

Iváncsics Judit

német, biológia

intézményegységvezető-helyettes (iskola), szaktanácsadó

@

Göndöcné Jákics Kornélia

tanító

intézményegységvezető-helyettes (iskola), szakértő

@

Micheliszné Heil Terézia

nemzetiségi óvoda pedagógus, nemzetiségi tanító, német nyelvtanár

intézményegység vezető (óvoda)

@

Dr. Dávid Gabriella

pedagógia, közoktatási szakjogász

intézményegység vezető (kollégium), jogi előadó, szaktanácsadó

@

Weigert József

német, biológia

Szakmai szolgáltatásokért felelős intézményvezető helyettes, szakértő

@

Juhászné Neudhardt Andrea

közgazdász

gazdasági vezető 

@


 

 

 

TANTESTÜLET - ISKOLA

KVI tanári kara - 2020.03.02
nagyobb kép

 


 

Név

Végzettség

Beosztás, feladat

E-mail

Arató Zsófia

magyar

8.b osztályfőnök

@

Aratóné Pesti Éva

biológia, német

6.b osztályfőnök

@

Balatoni Veronika

tanító

napközis nevelő

 

Balatonyi Orsolya

angol

 

@

Balogh Ildikó

német

tartósan távol

@

Bánáti Melinda

tanító

napközis nevelő

@

Bánáti Péter

német

könyvtáros, kollégiumi nevelő, honlap

@

Bárdosné Litter Éva

tanító, műszaki szakoktató

napközis nevelő 

@

Baumgartnerné Wigand Katalin

német, földrajz

DFU munkaközösség vezetője

@

Bayer Attila

ének

óraadó, zenekar vezető

@

Békési Katalin

tanító

1.b osztályfőnök, fejlesztő pedagógus

@

Berta Erzsébet

tanító

2.b osztályfőnök, szaktanácsadó, a „Fekete színház” vezetője

@

Bertus Krisztina

német, történelem

5.a osztályfőnök

@

Birkenstock Ivett Helga

fizika

kollégiumi nevelő

@

Bonyai Lajos

angol

7.b osztályfőnök

@

Borovácz Tünde

magyar

8.a osztályfőnök

@

Büki Adél

német

9.a osztályfőnök

@

Csonka Adrienn

tanító

napközis nevelő

@

Dezső Lászlóné

rajz

rajz szakkör 

@

Englender-Virth Petra

német, történelem, honismeret

 

@

Fábián Éva

német, történelem

szakértő

@

Fábián Krisztina

angol, német

7.a osztályfőnök

@

Farankiné Sótonyi Zsuzsanna

magyar,német

humán munkaközösség vezetője 

@

Fáth Éva

tanító

4.c osztályfőnök

@

Ferencz-Keresnyei Rita

magyar

napközis nevelő

@

Fleischmann Anina

tanító

tanító

@

Flodung János

német, történelem

11.a osztályfőnök

@

Flódung Mária

tanító

1.c osztályfőnök

@

Fodor Ferenc

angol

angol munkaközösség vezetője

@

Frey Mária

német

 

@

Frick Anita Brigitta

német

kollégiumi nevelő

@

Fuchs-Venczel Szilvia

tanító

napközi

 

Gönczi Nikoletta

informatika

robotika szakkör

@

Gubik András

magyar

kollégiumi nevelő

@

Gyetvai Erika

német

napközi

@

Györgyiné Jávorka Barbara

német

kollégiumi nevelő

@

Halász Gabriella

német

7.c osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség vezetője

@

Halmi Edit

ének

énekkar vezető, tánc

@

Halmi Gábor

ének, matematika

énekkar vezető

@

Hebling Eszter

matematika, német

10.a osztályfőnök, természettudományos munkaközösség vezető 

@

Heil Helmut

 

óraadó - tánc

 

Hoffmann-Bede Szilvia

német

tartósan távol

@

Hüse Rita

angol

 

@

Jeránt Györgyné

technika, néptánc

német néptánc

@

Kajti Mercedes

tanító

3.a osztályfőnök

@

Kaponya Krisztina

tanító

tanító, magyartanár

@

Keresztes Nóra

angol

 

@

Khínné Deák Mária

matematika, fizika

 

@

Kisgécziné Páj Mária

tanító

1.d osztályfőnök

@

Kovács Péter

tanító

2.a osztályfőnök

@

Kozma-Horváth Ágnes

tanító

napközis nevelő

@

Kővágóné Sántha Györgyi

német, tanító

3.b osztályfőnök

@

Kővári Tamás

matematika, technika

6.a osztályfőnök

@

Kőváriné Kovács Andrea

matematika

11.b osztályfőnök

@

Kratofil Bernadett

német, olasz

 

@

Lantosné Csősz Edit

testnevelés, földrajz, atlétika edző

testnevelés munkaközösség vezető, atlétika edző

@

Laurinyecz Tünde

matematika, fizika, informatika

 

@

Lipták Jánosné

német, matematika

 

@

Mágocsi Ágnes

matematika, informatika, német

9.b osztályfőnök

@

Mammel Krisztina

német

5.b osztályfőnök

@

Dr. Markovics Ákos

fizika, kémia

gimnáziumi DÖK segítő

@

Mausz Judit

tanító

4.b osztályfőnök

@

Mayné Ritecz Réka

földrajz, német

5.c osztályfőnök

@

Miklán Mónika

angol

 

@

Molnár Bea Adrienn

német, kommunikáció

tartósan távol

@

Müller-Boros Ágnes

magyar

tartósan távol

@

Müller Dóra

német

tartósan távol

 

Müller Edit

matematika, informatika

robotika szakkör

@

Müller Katalin

magyar, német

napközis nevelő

@

Németh Ábel

angol, testnevelés

óraadó

 

Némethné Grosszmann Éva

tanító

4.a osztályfőnök

@

Papp Ferencné

tanító

2.c osztályfőnök

@

Puglics Éva

biológia

óraadó

 

Reil Anita

tanító

 

@

Rőderné Édel Zita

tanító

napközis nevelő

@

Sillmann Gabriella

tanító

3.c osztályfőnök

@

Sinkóné Erdősi Gyöngyi

kémia, biológia

9.c osztályfőnök

@

Steindl Annamária

német

6.c osztályfőnök, német munkaközösség vezetője

@

Stölkler Nándorné

német, magyar

könyvtáros 

@

Szabó Anita

tanító

1.a osztályfőnök, alsós munkaközösség vezetője

@

Szabóné Várnai Ágnes

matematika, fizika

   

Szatmári Roland

testnevelés

 

@

Szelle Krisztián

tanító

napközis nevelő 

@

Szelle-Haász Melinda

tanító

napközis nevelő 

@

Szép-Bozzai Zsuzsanna

német, történelem

10.b osztályfőnök

@

Szigriszt Adrienn

német

12.a osztályfőnök

@

Tencz Miklós

német, történelem

8.c osztályfőnök

@

Till-Nimsz Réka

tanító

tanító (magyar)

@

Tillné Petz Ditta

német, néptánc, kommunikáció

 

@

Tóth Balázs

matematika

kollégiumi nevelő

@

Tóthné Kovács Ágnes Tünde

tanító

napközis nevelő

@

Tóth-Rutsch Nóra

német, történelem

 

@

Várhalmi-Hujber Éva

testnevelés

 

@

Végvári Ágnes

biológia, kémia

 

@

Werner Gábor

német nemzetiségi, dráma, erkölcstan

9.N osztályfőnök, kollégiumi nevelő 

@

Wolfart Anna

német, földrajz

óraadó

@


 
 

AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK

 

Név

Beosztás

E-mail

Beck Gáborné

iskolatitkár

@

Csilik Ágnes Gabriella

tartósan távol

@

Kollár Mariann

pedagógiai asszisztens

 

Michelisz Petra

iskolatitkár

@

Nagy Kata

laboráns

@

Puskás Nikolett

iskola pszichológus

@

Szűcs Tamás

rendszergazda

@

Ternecz Péter

oktatástechnikus

@

Tóth-Sztanits Brigitta

pedagógiai asszisztens

@


 
 

 

TECHNIKAI, ÜGYVITELI DOLGOZÓK

 

 

Név

Beosztás

E-mail

Birkenstock Zoltán

portás

@

Birkenstock Zoltánné

portás

@

Boros Gábor

portás

 

Bruder Erzsébet

pénzügyi ügyintéző

 

Dávid Zoltán

portás, gépkocsivezető

 

Fischer József

portás, gépkocsivezető

 

Hettinger Attila

gondnok

 

Hettinger Attiláné

kézbesítő

@

Horváth Andrea

takarító

 

Horváthné Vida Krisztina

pénzügyi-számviteli ügyintéző

 

Kémenes Erzsébet

takarító

 

Juhos Andrea

takarító

 

Lászlóné Pausch Éva

pénzügyi ügyintéző

@

Merkler József

portás

 

Pataki Lászlóné

portás

 

Pénzes Melinda

munkaügyi ügyintéző

@

Rideg József

udvaros - karbantartó

 

Sirok Judit

tartósan távol

 

Stein Zoltán

karbantartó

@

Szabados Judit

gazdasági csoportvezető

@

Szőkéné Várnai Bernadette

portás

@


 
 
 
magyar