Tantestület 2023/24

INTÉZMÉNYVEZETŐSÉG
 

Név Tanított tárgy Beosztás, feladat E-mail
Amreinné Pesti Ágnes történelem igazgató @
Khín István digitális kultúra igazgatóhelyettes @
Hertrich Ágnes német intézményegység-vezető (iskola, 1-12. évfolyam) @
Iváncsics Judit biológia, természettudomány intézményegység-vezető helyettes (iskola, 5-12. évfolyam) @
Szabó Anita tanító (matematika, német) intézményegység-vezető helyettes (iskola, 1-4. évfolyam) @
Micheliszné Heil Terézia nemzetiségi óvodapedagógus intézményegység-vezető (óvoda) @
Werner Gábor német intézményegység-vezető (kollégium) @
Juhászné Neudhardt Andrea - gazdasági vezető  @
 

 

TANTESTÜLET - ISKOLA

KVI tanári kara - 2020.03.02
nagyobb kép

 

 

Név

Tanított tárgy

Osztályfőnök, egyéb feladat

E-mail

Aratóné Pesti Éva

biológia

9.b osztályfőnök

@

Balatoni Veronika

tanító (testnevelés, erkölcstan, ének, rajz)

napközis nevelő

 

Balatonyi Orsolya

angol

 

@

Bánáti Melinda

tanító (német, honismeret, magyar, matematika, technika, rajz)

2.b osztályfőnök

@

Bánáti Péter

angol

könyvtáros tanár, honlap, közösségi médiák

@

Bárdosné Litter Éva

technika

napközis nevelő 

@

Baumgartnerné Wigand Katalin

földrajz, természettudomány

DFU munkaközösség vezetője

@

Berta Erzsébet

tanító (matematika, ének, német, környezet)

1.b osztályfőnök

@

Bertus Krisztina

német, történelem, etika

8.a osztályfőnök

@

Birkenstock Ivett Helga

fizika

kollégiumi nevelő

@

Bonyai Lajos

angol

5.a osztályfőnök

@

Borovácz Tünde

magyar

 

@

Brunner Anita   kollégiumi nevelő @

Büki Adél

német, honismeret

12.a osztályfőnök

@

Csonka Adrienn

tanító (testnevelés)

napközis nevelő

@

Dezső Lászlóné

rajz

 

@

Englender-Virth Petra

német, történelem, honismeret

 

@

Erb Dorottya tanító (német, tánc, honismeret)   @

Fábián Éva

német, történelem

 

@

Fábián Krisztina

angol, német, etika

 

@

Farankiné Sótonyi Zsuzsanna

magyar

6.b humán munkaközösség vezetője 

@

Fáth Éva

tanító (német, technika, matematika, honismeret, ének, rajz, tánc)

3.c osztályfőnök

@

Ferencz-Keresnyei Rita

magyar

 

@

Fitt Andrea földrajz, természetismeret mentorált hallgató  

Fleischmann Anina

tanító (német, magyar, testnevelés, rajz, technika)

4.a osztályfőnök

@

Flodung János

történelem, honismeret

10.a osztályfőnök

@

Fodor Ferenc

angol

angol munkaközösség vezetője

@

Frey Mária Magdolna

német, honismeret

 

@

Frick Anita Brigitta

 

kollégiumi nevelő

@

Fuchs-Venczel Szilvia

tanító (technika, rajz, testnevelés)

napközis nevelő

@

Gönczi Nikoletta

digitális kultúra

 

@

Göntér Klaudia német, matematika, honismeret    

Gubik András

magyar

11.b osztályfőnök

@

Györgyiné Jávorka Barbara

 

kollégiumi nevelő

@

Haincz Krisztián testnevelés  

Halász Gabriella

német, honismeret, etika

6.c osztályfőnök, osztályfőnöki munkaközösség vezetője

@

Halmi Edit

ének, tánc

énekkar vezető

@

Halmi Gábor

ének, matematika

5.a osztályfőnök, zenekar és énekkar vezető

@

Hampuch Péter biológia óraadó  

Hebling Eszter

matematika

9.a osztályfőnök, természettudományos munkaközösség vezető 

@

Heil Helmut

tánc

óraadó

 
Hegedűs-Keresztes Nóra angol, etika 7. b osztályfőnök @
Horváthné Hauschl Edit tanító napközis nevelő  

Hüse Rita

angol

 

@

Kajti Mercedes

tanító (német, honismeret, ének, matematika)

2.a osztályfőnök

@

Kaponya Krisztina

tanító (magyar), magyar

 

 

Khín Istvánné

matematika, természettudomány

 

@

Kisgécziné Páj Mária

tanító (német, matematika, tánc, honismeret)

4.d osztályfőnök

@

Kollár Mariann napközis nevelő   @

Kovács Péter

tanító (matematka, testnevelés, ének)

5.a osztályfőnök

@

Kővágóné Sántha Györgyi

tanító (német, honismeret, természetismeret, környezetismeret)

 

@

Kővári Tamás László

matematika, etika

5.b osztályfőnök

@

Kőváriné Kovács Andrea

matematika

10.b osztályfőnök

@

Kratofil Bernadett

német, honismeret

 

@

Lantosné Csősz Edit

testnevelés

testnevelés munkaközösség vezető

@

Lipták Jánosné

német, matematika, honismeret

 

@

Mágocsi Ágnes

matematika, informatika

12.b osztályfőnök

@

Mammel Krisztina

német, honismeret, etika

8.b osztályfőnök

@

Dr. Markovics Ákos

fizika, kémia

gimnáziumi DÖK segítő

@

Mausz Judit

tanító (német, matematika, tánc, technika)

3.b osztályfőnök

@

Mayné Ritecz Réka

földrajz, német, etika

8.c osztályfőnök

@

Miklán Mónika

angol

tartósan távol

@

Molnár Bea Adrienn

 

 

@
Moser Melinda angol    

Müller-Boros Ágnes

 

tartósan távol

 

Müller Dóra

 

tartósan távol

 

Müller Edit Zsuzsanna

matematika, digitális kultúra, etika

7.a osztályfőnök

@

Müller Katalin

magyar, etika

napközis nevelő

@

Nagy Ildikó   tartósan távol  
Németh Judit Margit magyar kollégiumi nevelő @

Némethné Grosszmann Éva

tanító (magyar, matematika)

3.a osztályfőnök

@

Papp Ferencné

tanító (német, matematika)

1.c osztályfőnök

@

Papp-Vonyó Réka Virág biológia óraadó  
Pfeil Anna Edit tanító    

Reil Anita

tanító (természetismeret, matamatika, német, környezetismeret)

4.c osztályfőnök, alsós munkaközösségvezető

@

Ritter Andrea német    

Rőderné Édel Zita

tanító (technika, rajz, testnevelés)

napközis nevelő

@

Salamon Szabolcs digitális kultúra    

Sillmann Gabriella

tanító (német, matematika, környezetismeret, technika, rajz)

2.c osztályfőnök

@

Sinkóné Erdősi Gyöngyi

kémia, biológia

12.c osztályfőnök

@

Steindl Annamária

német, honismeret

német munkaközösség vezetője

@

Szabóné Keresztes Andrea

tanító (magyar)

napközis nevelő

@

Szabóné Várnai Ágnes

matematika, fizika

   

Szatmári Roland

testnevelés

 

@

Szelle Krisztián

tanító (testnevelés)

napközis nevelő 

@

Szelle-Haász Melinda

tanító (magyar, honismeret)

napközis nevelő 

@

Szép-Bozzai Zsuzsanna

német, történelem, honismeret

 

@

Szigriszt Adrienn

német, honismeret

11.a osztályfőnök

@

Szüts Tibor testnevelés óraadó  

Tencz Miklós

történelem, etika

7.c osztályfőnök

@

Till-Nimsz Réka

tanító (magyar)

 

@

Tillné Petz Ditta

német, néptánc, honismeret

 

@

Tóth Balázs

matematika

10.c osztályfőnök, kollégiumi nevelő

@

Tóth-Rutsch Nóra

német, történelem, honismeret

11.c osztályfőnök

@

Turi Dávid testnevelés    

Várhalmi-Hujber Éva

testnevelés

 

@

Weigert József német óraadó @

 
 

AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐKNév Beosztás Email
Beck Gáborné  iskolatitkár @
Csilik Ágnes Gabriella tartósan távol / iskolapszichológus  
Döme-Nagy Kata  laboráns @
Deliné Khín Teréz pedagógiai asszisztens  
Jánosek Barbara pedagógiai asszisztens  
Hettinger Attilláné pedagógiai asszisztens  
Horváth Edina iskolapszichológus  
Michelisz Petra  iskolatitkár @
Szűcs Tamás  rendszergazda @

 

 

 

TECHNIKAI, ÜGYVITELI DOLGOZÓK
 Név Beosztás Email
Csertán Gábor  portás @
Guhr János portás  
Hange-Sebestyén Nóra tartósan távol / gazdasági ügyintéző  
Heller Tiborné portás  
Hencz Gyula Csaba portás  
Hettinger  Attila  gondnok  
Horváth Andrea  takarító  
Horváthné Vida Krisztina  gazdasági ügyintéző @
Juhos Andrea Tünde  takarító  
Koroknai Erika   gazdasági ügyintéző @
Merkler József  portás  
Mezei Balázs András karbantartó  
Öllés Krisztián  portás @
Pénzes Melinda  munkaügyi előadó @
Riesz Gabriella  takarító  
Simácz Renáta pénzügyi asszisztens  
Stein Zoltán  karbantartó @
Szőkéné Várnai Bernadette   portás @
Ternecz Péter oktatástechnikus @

 

Óvodák
 

Név Beosztás, feladat E-mail
Micheliszné Heil Terézia óvodai intézményegység-vezető @

 

Szőnyi utcai óvoda
 

                                                                                    

Szőnyi utcai óvoda nevelői, dolgozói - 2024. február
nagyobb kép

 
Név Beosztás, feladat E-mail
Bechli Beáta óvónő  
Béziné Helmrich Ágnes dajka  
Demhardt Ágnes pedagógiai asszisztens  
Jordán-Arnold Alexandra Anna tartósan távol / pedagógiai asszisztens  
Kerner Veronika óvónő  
Kollát Gáborné dajka  
Maróti Mihályné óvónő  
Mindszentiné Hochschorner Adél tartósan távol / óvónő  
Müller Éva Ágnes óvónő  
Nagyné Fischer Adrienn pedagógiai asszisztens  
Nichter Norina óvónő  
Nichterné Ruppert Judit Kinga óvónő  
Rózsáné Wesz Emília tartósan távol / óvónő  
Sánta Jánosné dajka  
Szeverináczné Kővári Anett dajka  
Vásárhelyiné Adorján Judit óvónő  
Wáller Fanni óvónő  
 

Dugonics utcai óvoda

 
       
Dugonics utcai óvoda nevelői, dolgozói - 2024. február
nagyobb kép
 
Név Beosztás, feladat E-mail
Ambrus Norina tartósan távol / óvónő  
Botkó Modeszta tartósan távol / óvónő  
Dávidné Végh Regina óvónő  
Dorber Krisztina óvodatitkár  
Hohmann Ádámné óvónő  
Kaitz Anita óvónő / intézményegység vezető helyettes  
Kereszturi Jánosné dajka  
Kollát Réka dajka  
Novákovics Mariánné dajka  
Rausch Márta óvónő
Réti Virág Veronika óvónő  
Schönberger Pál Mihály udvaros  
Sziebert Krisztina dajka  
Szigeti-Kovács Dóra óvónő  
Tóthné Hochmann Csenge óvónő  
Tóth-Szatnits Brigitta óvónő  
 
 
magyar