Tájékoztató az óvodai, iskolai és kollégiumi étkezés igénybevételéről

1. Étkezési díjak

  Az étkezési térítési díjak mértéke 2023.09.01-től változik. Kérjük olvassák el az erről szóló dokumentumot!

 

2. Tájékoztató levél az étkezés igénybevételéről

     Iskolai étkezésre vonatkozó tájékoztató 2023-24 (2023.06.12.)

 

3. Étkezés lemondása

Az étkezés rendelés módosítása (lemondása)  az aktuális napot megelőző napon 9.00 óráig a menza@kvi-pecs.hu e-mail címen, illetve a  következő telefonszámon lehetséges: +36 72 518-636

2023. szeptember 1. és 30. között az étkezés lemondása az eddigi módon (a fent leírtak szerint) és az új online felületen is lehetséges.

2023. szeptember 30. után az étkezés lemondása már csak az új online felületen lehetséges.

 

.

4. Diétás étkezés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a törvényi rendelkezések értelmében intézményünk csak abban az esetben tudja biztosítani a gyermek/tanuló részére a diétás étkezést, amennyiben szakorvosi igazolással igazolják a diéta típusát.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet kötelező előírása szabályozza a diétás étkezés igénybevételét:

15. § 

(1) [...] a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak betartásával.

(2) A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó Közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, az Intézmény azt más - ilyen feltételekkel rendelkező - Közétkeztetőtől rendeli meg.

 

5. Díjfizetés módja

A fizetés történhet online bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással. Online bankkártyás fizetés kizárólag a fizetési határidőig történhet, annak leteltével a díjfizető az Intézmény által kiküldött díjbekérő alapján tudja a havi megrendelés díját átutalással kiegyenlíteni.

 

Az étkezéssel, ebédbefizetéssel, kedvezményekkel kapcsolatos nyilatkozatokhoz szükséges nyomtatványokat a honlap Dokumentumok/Letölthető menüpontja alatt találja.

 

6. Adatkezelési tájékoztató gyermekétkeztetéssel összefüggő adatkezelések tekintetében

Az alábbi tájékoztató a Koch Valéria Iskolaközpont gyermekétkeztetéséhez kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő adatkezelésekre vonatkozik.

 

7. Ismertető a menza rendelés weboldal használatáról

  Az étkezés megrendelésére, fizetésére és lemondására iskolaközpontunk online felületen működő szoftvert alkalmaz, melynek használati útmutatója itt érhető el.

 

 

 

 

 

Undefined