Letölthető dokumentumok

Az alábbiakban tematikusan csoportosítva találhatóak iskolaközpontunk intézményegységeinek (óvoda, általános iskola, gimnázium) letölthető dokumentumai.
 

Útmutató pdf-fájl elektronikus kitöltéséhez

 

Óvodai felvétel és beiratkozás

Nyilatkozat nemzetiségi hovatartozásról_óvoda (110) v20230123

Kérelem_óvodai felvételre (111) v.20240126

Nyilatkozat nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről (112) v.20230330

Szülői nyilatkozat óvodai beíratáshoz (113) v.20240419

 

Beiskolázás

Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről (101) v.20240127

Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról - iskola (102) v.20240127

Nyilatkozat az iskola profiljából eredő többletterhek vállalásáról (103) v.20230125

Nyilatkozat az egészségügyi állapotról - általános iskola (104) v.20230330

Nyilatkozat az egészségügyi állapotról - gimnázium (105) v.20230125

Nyilatkozat hittan és erkölcstan oktatásról (106) v.20240126

Fellebbezési kérelem - gimnázium (107) v.20240127

Jelentkezési lap - rendkívüli felvételi eljárás (108) v.20240127

Felvételi kérelem_általános_iskola (109) v.20240127

 

 

Étkezés

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez_iskola (201) v20230130

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez_óvoda (202) v.20240514

Nyilatkozat az ingyenes gyermekétkeztetés megrendeléséhez óvodás gyermek számára (204) v.20230811

Nyilatkozat az ingyenes gyermekétkeztetés megrendeléséhez tanuló számára (205) v.20230811

Nyilatkozat az étkezési térítési díj átutalással történő kiegyenlítéséről - óvoda (206) v.20230130

Nyilatkozat az étkezési térítési díj átutalással történő kiegyenlítéséről és az iskolai étkezés igénybevételéről – iskola (207) v.20230725

Nyilatkozat diétás étkezés igénybevételéről (208) v.20230130

 

Kollégium

Kollégiumi jelentkezési lap (301) v20240423

 

Közösségi szolgálat

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálat (401)

Együttműködési megállapodás az iskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról (402) v.20240322

 

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - kép- és hangfelvétel készítéséhez (501) v.20240321

 

Sport

Igazolás a MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 5. órájáról (601) v20230905

Kérelem a mindenn.testnevelés 4./5. órája alóli felmentésre (602) v20230905

 

Egészségügyi dokumentumok

 

 

magyar